1. Căn bệnh khiến tóc bạc trắng xóa sau chỉ 1 đêm: Nếu tóc của bạn đột ngột chuyển sang màu trắng do căng thẳng hoặc gặp 1 tin dữ, bạn có thể bị mắc hội chứng Marie Antoinette. Một giả thuyết được đưa ra, bao gồm chứng rối loạn tự miễn nhắm vào melanin, ảnh hưởng đến sản xuất sắc tố.
1. Căn bệnh khiến tóc bạc trắng xóa sau chỉ 1 đêm: Nếu tóc của bạn đột ngột chuyển sang màu trắng do căng thẳng hoặc gặp 1 tin dữ, bạn có thể bị mắc hội chứng Marie Antoinette. Một giả thuyết được đưa ra, bao gồm chứng rối loạn tự miễn nhắm vào melanin, ảnh hưởng đến sản xuất sắc tố.
Linh Trang (Theo RD)