Thứ Tư, 18/09/2019 23:20:53 Hotline: 0901 514 799
9. Căn bệnh biến làn da thành vỏ cây: Còn được gọi là hội chứng người cây, tình trạng hiếm gặp này làm cho một chất giống như vỏ cây phát triển trên da của người bệnh. Mặc dù có khoảng 600 trường hợp xảy ra mỗi năm , tình trạng bất thường này vẫn tiếp tục khiến các bác sĩ bối rối khi gặp phải. Phẫu thuật có thể tạm thời loại bỏ sự tăng trưởng, nhưng các nhà nghiên cứu y tế vẫn chưa tìm ra cách chữa trị hoàn toàn.
9. Căn bệnh biến làn da thành vỏ cây: Còn được gọi là hội chứng người cây, tình trạng hiếm gặp này làm cho một chất giống như vỏ cây phát triển trên da của người bệnh. Mặc dù có khoảng 600 trường hợp xảy ra mỗi năm , tình trạng bất thường này vẫn tiếp tục khiến các bác sĩ bối rối khi gặp phải. Phẫu thuật có thể tạm thời loại bỏ sự tăng trưởng, nhưng các nhà nghiên cứu y tế vẫn chưa tìm ra cách chữa trị hoàn toàn.
Linh Trang (Theo RD)