10% cán bộ được đề bạt sai phạm, Bộ trưởng Nội vụ nói gì?

31/08/2018 08:50

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, số 10% cán bộ được đề bạt có sai phạm là tập hợp chưa đầy đủ.

10% cán bộ được đề bạt sai phạm, Bộ trưởng Nội vụ nói gì? 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Mới đây, tại Hội nghị toàn quốc Đảng uỷ khối các cơ quan T.Ư với đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã đề cập đến câu chuyện kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ.

Theo đó, ông Chính cho biết trong nhiệm kỳ này, T.Ư, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rất coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua công tác này đã phát hiện ra được nhiều sai phạm và kịp thời xử lý nghiêm minh.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng dẫn chứng con số sai phạm 10% trong tổng số cán bộ được đề bạt, bố trí vào các vị trí trong 5 năm qua theo báo cáo mới nhất của Bán cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Chia sẻ với báo chí bên lề một Hội thảo mới đây do Bộ Nội vụ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, con số 10% cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí có sai phạm mà Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính thông tin vẫn chưa được tập hợp đầy đủ. 

“Đây là con số địa phương báo cáo lên, Bộ chưa đi kiểm tra, xác minh. Khi Bộ đi kiểm tra chắc con số này sẽ khác”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tổng hợp một cách tổng thể, trên cơ sở đó mới đưa ra các kiến nghị tổ chức thực hiện theo thông báo của Bộ Chính trị, trên cơ sở ấy đưa ra kết quả xử lý cho phù hợp với tình hình hiện nay.

“Đây là vấn đề xã hội rất quan tâm, nhất là trong thời điểm này, khi chúng ta đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Hôm họp với Ban Tổ chức T.Ư tôi có nói đây là việc phải làm ngay từ bây giờ và sẽ rất khó khăn. Nếu làm cập rập quá thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề bởi vì có quá nhiều cán bộ”, ông Tân kể lại.

Cũng liên quan đến việc thanh, kiểm tra trong công tác cán bộ, từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2017 có 88 bộ ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra 1.357 cuộc. Qua đó cho thấy, các cơ quan, đơn vị của bộ ngành, địa phương còn có một số tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Kết quả đã thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 54 trường hợp; ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ 1 trường hợp; huỷ bỏ 19 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; xếp lại hạng viên chức 3 trường hợp. Đồng thời, kỷ luật từ mức khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc 31 trường hợp.

Cũng trong năm qua, các bộ ngành, địa phương đã tiếp nhận 129 thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng; 1.738 thông tin do công dân phản ánh.

Kết quả xử lý các sai phạm qua giải quyết thông tin phản ánh có 7 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 1 trường hợp miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý 1 trường hợp; huỷ bỏ 4 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; 1 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch công chức. Có 55 trường hợp bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc.

Qua thực tế nêu trên, Bộ Nội vụ nhận định, hình thức xử lý đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết thông tin phản ảnh chưa thống nhất. Đa số các bộ, ngành địa phương đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

H.Vũ