2. Cách giữ dao cạo râu được sắc, bóng: Quá trình oxy hóa có thể khiến dao cạo râu bị cùn đi, hãy ngâm dao cạo trong 1 đĩa dầu khoáng khoảng vài phút, sau đó sử dụng cồn xát để làm sạch lưỡi dao.
2. Cách giữ dao cạo râu được sắc, bóng: Quá trình oxy hóa có thể khiến dao cạo râu bị cùn đi, hãy ngâm dao cạo trong 1 đĩa dầu khoáng khoảng vài phút, sau đó sử dụng cồn xát để làm sạch lưỡi dao.
Linh Trang (Theo RD)