4. Cắt tỉa các vùng lông trên cơ thể: Nếu thấy xuất hiện lông mọc trong mũi, lưng và tai, đừng ngại cắt tỉa và dọn sạch chúng để thêm tự tin khi gặp mọi người xung quanh.
4. Cắt tỉa các vùng lông trên cơ thể: Nếu thấy xuất hiện lông mọc trong mũi, lưng và tai, đừng ngại cắt tỉa và dọn sạch chúng để thêm tự tin khi gặp mọi người xung quanh.
Linh Trang (Theo RD)