10 năm xây dựng nông thôn mới, đầu tư nâng cấp gần 2.000km đường

08/10/2019 16:05

Đến nay, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Thừa Thiên-Huế đã có 80 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 74,7% so với năm 2010 và 29,8% năm 2015...

10 năm xây dựng nông thôn mới, đầu tư nâng cấp gần 2.000km đường
Đến nay, Thừa Thiên - Huế đã có 80/104 xã đạt tiêu chí giao thông, bằng 76,9%, tăng 74,7% so với năm 2010 và 29,8% năm 2015

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010 - 2020) do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức (ngày 7/10), ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn không ngừng đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp.

Riêng từ năm 2011 đến tháng 9/2019, tổng số vốn đã huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 11.110 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm 38,78%, vốn tín dụng chiếm 52,6%, vốn các tổ chức, doanh nghiệp chiếm 2,65%, vốn cộng đồng dân cư chiếm 5,95%. Nhiều địa phương đã huy động được nguồn lực của bà con phương xa, doanh nghiệp hàng tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới...

10 năm xây dựng nông thôn mới, đầu tư nâng cấp gần 2.000km đường
Tổng số vốn Thừa Thiên-Huế đã huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 11.110 tỷ đồng. Đến nay, đã có 44/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với cuối năm 2015

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh đã có 44/104 xã (42,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với cuối năm 2015. Trong số các xã còn lại, có 31 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (29,8%); 27 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (26%); 2 xã đạt 8 - 9 tiêu chí (1,9%); không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 54 xã (52%) để làm tiền đề đạt mục tiêu 59% số xã đạt chuẩn cuối năm 2020 (61 xã).

10 năm xây dựng nông thôn mới, đầu tư nâng cấp gần 2.000km đường
Một trong những công trình đường bê tông được thực hiện từ chương trình 135 ở xã miền núi Hồng Tiến, TX Hương Trà

Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo tỉnh Thừa Thiên- Huế, giao thông là tiêu chí biểu hiện rõ nhất sự đổi mới của cảnh quan nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Sau 9 năm thực hiện, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng và nâng cấp 1.971km đường giao thông nông thôn, trong đó mở mới hoàn toàn 325,15km; xây dựng mới 103 cầu, 2.101 cống và 63 ngầm tràn các loại. Riêng nguồn kinh phí từ ngân sách Chương trình đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 120 công trình giao thông nông thôn.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 74,7% đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 73,3% đường thôn xóm được cứng hóa; 56,6% đường trục chính nội đồng được kiên cố hóa. Tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có 80/104 xã đạt tiêu chí giao thông, bằng 76,9%, tăng 74,7% so với năm 2010 và và 29,8% năm 2015.

Duy Lợi