1. Điện thoại: Điện thoại luôn đi theo người vì vậy chúng “nhặt” vi khuẩn ở mọi nơi, thậm chí cả ở trong nhà vệ sinh. Nhà nghiên cứu miễn dịch Lina Velikova cho biết, trong số các vật dụng cá nhân, bàn chải đánh răng, ví, điện thoại di động và chìa khóa có chứa số lượng vi khuẩn lớn nhất. Trong một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Germs, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra điện thoại di động của sinh viên và phát hiện mức độ ô nhiễm vi khuẩn cao, bao gồm cả dấu vết của tụ cầu khuẩn và E. coli. Mỗi khi chạm vào điện thoại hoặc giữ nó gần mặt, bạn có khả năng phơi nhiễm vi trùng.
1. Điện thoại: Điện thoại luôn đi theo người vì vậy chúng “nhặt” vi khuẩn ở mọi nơi, thậm chí cả ở trong nhà vệ sinh. Nhà nghiên cứu miễn dịch Lina Velikova cho biết, trong số các vật dụng cá nhân, bàn chải đánh răng, ví, điện thoại di động và chìa khóa có chứa số lượng vi khuẩn lớn nhất. Trong một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Germs, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra điện thoại di động của sinh viên và phát hiện mức độ ô nhiễm vi khuẩn cao, bao gồm cả dấu vết của tụ cầu khuẩn và E. coli. Mỗi khi chạm vào điện thoại hoặc giữ nó gần mặt, bạn có khả năng phơi nhiễm vi trùng.
Linh Trang (Theo Thehealthy)