2. Tay nắm cửa: Các lọai vi khuẩn có nồng độ cao hơn có thể được tìm thấy ở những nơi chúng ta thường xuyên chạm vào. Những thứ này bao gồm tay nắm cửa, công tắc đèn, thớt, máy pha cà phê, tay cầm tủ lạnh hoặc lò vi sóng, bồn tắm, vòi, cống,... Sau khi chạm vào tay nắm cửa, hầu hết chúng ta thường chạm vào mắt, mũi hoặc miệng; đây là cách vi trùng có thể dễ dàng tấn công vào cơ thể.
2. Tay nắm cửa: Các lọai vi khuẩn có nồng độ cao hơn có thể được tìm thấy ở những nơi chúng ta thường xuyên chạm vào. Những thứ này bao gồm tay nắm cửa, công tắc đèn, thớt, máy pha cà phê, tay cầm tủ lạnh hoặc lò vi sóng, bồn tắm, vòi, cống,... Sau khi chạm vào tay nắm cửa, hầu hết chúng ta thường chạm vào mắt, mũi hoặc miệng; đây là cách vi trùng có thể dễ dàng tấn công vào cơ thể.
Linh Trang (Theo Thehealthy)