100% công dân không hài lòng với bộ phận 1 cửa Sở Công thương Đà Nẵng

06/07/2020 15:15

Đây là con số trong báo cáo thẩm tra do Ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 15 khai mạc sáng nay (6/7).

100% công dân không hài lòng với bộ phận 1 cửa Sở Công thương Đà Nẵng 1
Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng vừa khai mạc sáng 6/7

Theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một bộ phận cán bộ của thành phố chưa nghiêm. Nhiều nhiệm vụ được lãnh đạo UBND thành phố giao quá hạn nhưng chưa hoàn thành. Đơn cử, Sở TN&MT có 86 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, Sở Y tế có 20 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Ban Pháp chế cũng nhận định, việc giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức trễ hạn còn nhiều nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ.

"Qua khảo sát, tỉ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định còn tương đối cao", Ban Pháp chế cho biết.

Trong đó, 33,33% người được khảo sát không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức tại Cục thuế thành phố; Tại Sở Y tế thành phố con số này là 1,41%. Đặc biệt, 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công thương TP Đà Nẵng.

Cũng theo báo cáo thẩm tra, trong năm 2019, các cấp chính quyền tại Đà Nẵng có 11.183 cuộc họp, tổng thời gian dành cho việc tổ chức họp là 180.000 giờ, tương ứng 22.500 ngày làm việc.

"Tình trạng hội họp tuy có giảm nhưng chưa đáng kể", Ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng cho hay.

Từ thực trạng trên, Ban Pháp chế đề nghị UBND TP siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ công việc được giao. Ban Pháp chế cũng đề nghị cải tiến chế độ hội họp, tăng cường tổ chức họp trực tuyến, sớm ban hành Đề án họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực.

Đồng thời, đơn vị này đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ, thực hiện nghiêm văn hóa xin lỗi, phê bình; không xem xét các danh hiệu thi đua, đề bạt, bổ nhiệm trong năm, xem xét điều chuyển vị trí công tác.

Vĩnh Nhân