100 ngày đầu tiên sau nhậm chức, ông Donald Trump sẽ làm gì?

21/01/2017 10:05

Sau lễ nhậm chức, ông Donald Trump nhanh chóng lãnh đạo bộ máy chính quyền bắt tay vào thực hiện các chiến lược

100 ngày đầu tiên sau nhậm chức, ông donald trump sẽ làm gì?

Ông Donald Trump ký sắc lệnh đầu tiên về bổ nhiệm Nội các

Ngày 21/1 (theo giờ VN), vài giờ sau khi nhậm chức Tổng thống thứ 45, ông Donald Trump vừa bận rộn với các thủ tục mừng tân Tổng thống vừa ký ngay một sắc lệnh đầu tiên về bổ nhiệm Nội các và thông báo chiến lược điều hành đất nước. Thông báo này vừa được Nhà Trắng đăng tải trên trang web chính thức ngay sau khi ông Trump nhậm chức; trong đó thông báo chiến lược điều hành đất nước của ông Trump về lĩnh vực kinh tế, việc đầu tiên chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện là rút khỏi Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để bảo vệ việc làm cho người dân Mỹ.

Tân Tổng thống Donald Trump cũng sẽ công bố tên các Bộ trưởng, 4.000 nhân viên chính phủ được bổ nhiệm chính trị; trong đó Thượng viện Mỹ phải phê duyệt 1.100 người. Chỉ 1 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống sẽ trình ngân sách liên bang dài hàng nghìn trang lên Quốc hội. Thực tế, ông Trump vốn công bố video gửi tới người dân Mỹ vào ngày 21/11 trên Youtube, liệt kê hàng loạt sự thay đổi mà ông dự định thực hiện trong ngày đầu tiên nhậm chức (Day 1).  “Lịch trình của tôi sẽ dựa trên nguyên tắc cốt lõi: đặt nước Mỹ lên hàng đầu” - ông Trump khẳng định.

100 ngày cao điểm đầu tiên là khoảng thời gian mà phong cách lãnh đạo của Tổng thống mới, quyền lực và sức ảnh hưởng của ông ở đỉnh điểm. Người đầu tiên đi tiên phong với ý tưởng 100 ngày đầu nhậm chức là Tổng thống Franklin D. Roosevelt vào năm 1933. Lúc đó ông Franklin D. Roosevelt đối mặt với hàng loạt vấn đề kinh tế tồi tệ nên rốt ráo thúc đẩy Nội các tiến hành các chương trình mới nhanh chóng.

Ông David Eagles - Giám đốc Trung tâm Chuyển tiếp Tổng thống, hợp tác các đội chuyển tiếp của Tổng thống Donald Trump cho biết, 100 ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump mang nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Đó là thúc đẩy các nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình nghị sự và bổ nhiệm các vị trí trong bội máy Nội các.

 Xem thêm video Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức

Trang Trần (Theo ShareAmerica)