100 nữ doanh nhân được vinh danh "Bông hồng vàng"

04/03/2014 07:20

100 nữ doanh nhân vừa được vinh danh tại lễ trao giải "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013-Cúp Bông hồng vàng" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và T.Ư Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức. 

100 nữ doanh nhân vừa được vinh danh tại lễ trao giải “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013 - Cúp Bông hồng vàng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và T.Ư Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

100 nữ doanh nhân được vinh danh "bông hồng vàng"

Đây là những nữ lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho KT-XH của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động.  


Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, đội ngũ doanh nhân nữ chiếm khoảng 1/4 tổng số doanh nhân cả nước. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp do chị em làm chủ đã từng bước tái cấu trúc bộ máy sản xuất, định hướng lại và lựa chọn hướng đầu tư phù hợp để tạo sức sống mới.

V.A