100% trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS sẽ được đi học

25/04/2014 13:31

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020. 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020.

Theo đó, đến năm 2020, 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu, 90% số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí...


Được biết, từ năm 2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 8 tỉnh, giúp hơn 3.100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện về y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý…

V.A