100 tỷ USD phát triển hạ tầng giao thông Đông Phi

01/12/2014 09:25

Cuối tuần qua, Ngân hàng thế giới cam kết sẽ cung cấp 1,2 tỷ USD nhằm giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện năng lực cạnh tranh của Cộng đồng các quốc gia Đông Phi.

100 tỷ USD phát triển hạ tầng giao thông Đông Phi 1
Giai đoạn 2015-2025 cần từ 68 - 100 tỷ USD cho hạ tầng giao thông EAC

Đại diện của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ dự án phát triển của EAC 750 triệu USD.

Theo ước tính của EAC, giai đoạn 2015 - 2025 cần ít nhất 68 tỷ USD và có thể lên tới 100 tỷ USD nhằm phát triển đường sá, cảng biển, đường sắt, hệ thống truyền dẫn cũng như cơ sở hạ tầng khai thác dầu mỏ và khí đốt.

Giám đốc chi nhánh của WB tại Burundi, Tanzania và Uganda, ông Philippe Dongier cho biết, thông qua Công ty Tài chính quốc tế (IFC) và Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (Miga), WB sẽ cung cấp được nhiều nguồn lực hơn cho cơ sở hạ tầng trong khu vực bằng việc cấp vốn cho thị trường của khu vực tư nhân, theo AP.

H.P