107 DN có vốn nhà nước thua lỗ: Tổ chức cá nhân gây thiệt hại phải đền bù?

18/10/2020 21:44

Đây là một trong những biện pháp được Chính phủ đề nghị trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây.

107 DN có vốn nhà nước thua lỗ: Tổ chức cá nhân gây thiệt hại phải đền bù? 1
Tổng công ty 319 lỗ 4,7 tỷ đồng (Ảnh trụ sở Công ty 319)

Trong báo cáo mới đây gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN năm 2019, Chính phủ cho biết tính đến hết năm tài chính 2019, có 818 DN có vốn Nhà nước. Trong đó, có 491 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (DNNN); 327 DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 818 DN là 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2018. Tổng tài sản của các DN có vốn Nhà nước đạt 3,8 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2018.

Có 107/818 DN có kết quả kinh doanh bị lỗ (chiếm 13% tổng số DN có vốn Nhà nước).

Báo cáo hợp nhất có 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ - con còn lỗ lũy kế là 7.448 tỷ đồng và 6 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 2.819 tỷ đồng.

Cụ thể, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ 3.003 tỷ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ 2.785 tỷ đồng; Tổng công ty Cà phê Việt Nam lỗ 819,6 tỷ đồng; Tổng công ty 15 lỗ 718,6 tỷ đồng; Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn lỗ 44,8 tỷ đồng; Tổng công ty Du lịch Hà Nội lỗ 40,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty Thái Sơn lỗ 25,5 tỷ đồng; Tổng công ty 319 lỗ 4,7 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô lỗ 2,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội lỗ 2,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV ITAXA lỗ 654 triệu đồng; TCT Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng lỗ 648 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, Chính phủ cho rằng cần đánh giá khả năng phục hồi hoặc phương án xử lý dứt điểm với từng dự án thua lỗ, kém hiệu quả; tách riêng việc phục hồi sản xuất hoặc phá sản, thanh lý tài sản của dự án với việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

“Những dự án không có khả năng phục hồi thì kiên quyết thực hiện phá sản, bán thanh lý tài sản của dự án theo quy định. Xác định giá trị thiệt hại do các cá nhân, tổ chức liên quan gây ra, trong đó tính đến giá trị thu hồi từ tổ chức, cá nhân gây ra thiệt hại đền bù, từ cơ quan bảo hiểm bồi thường và từ bán thanh lý tài sản của dự án. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật”, Chính phủ đề nghị.

Nam Việt