11 dự án cao tốc Bắc - Nam đang thiết kế kỹ thuật thế nào?

29/11/2019 14:50

Trong số 3 dự án đầu tư công, 2 dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành hồ sơ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành hồ sơ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán. Hiện nay, dự án cũng đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, dự kiến khởi công đầu tháng 12/2019.

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTT - Bộ GTVT), hiện nay, 11 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang trong giai đoạn thực hiện phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Cụ thể, trong số 3 dự án đầu tư công, 2 dự án Cao Bồ - Mai Sơn (15,2km), Cam Lộ - La Sơn (98,3km) đã hoàn thành hồ sơ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán. Dự án đầu tư công còn lại là cầu Mỹ Thuận 2, hiện Bộ GTVT đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật 2/3 gói thầu (đường đầu cầu và cầu dẫn). Riêng phần cầu chính Mỹ Thuận 2 do tính chất đặc biệt nên thời gian thiết kế kéo dài hơn, dự kiến tư vấn hoàn thiện sơ bộ trong tháng 12/2019, trình Bộ GTVT phê duyệt trong quý 1/2020.

Đối với 8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức PPP, đại diện Cục QLXD&CLCTGT cho biết, các ban quản lý dự án đã trình 526,8km/533,5km (đạt 98,7%). Cục QLXD&CLCTGT đã thẩm định (lần 1) 294,37km/533,5km (đạt 55,2%), Bộ GTVT đã phê duyệt 22,5km/526,8km (đạt 4,3%).

Liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu của 3 dự án đầu tư công, đại diện Cục QLXD&CLCTGT cho biết, dự án Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp 2/11 gói thầu, khởi công dự án vào ngày 16/9/2019, còn lại 9 gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai thi công trong tháng 01/2020.

Đối với dự án Cao Bồ - Mai Sơn cũng đã lựa chọn xong nhà thầu gói thầu xây lắp, dự kiến khởi công vào đầu tháng 12/2019. Còn lại, dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công phần đường dẫn và cầu dẫn trong tháng 12/2019.

Đình Quang