11 tháng, bất động sản hút gần 741 triệu USD FDI

28/11/2016 07:25

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong 11 tháng năm 2016, tổng vốn FDI cấp mới tại Việt Nam...

11 tháng, bất động sản hút gần 741 triệu usd fdi

11 tháng, bất động sản hút gần 741 triệu USD FDI

Đáng lưu ý, số giải ngân đạt 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015. Xét về lĩnh vực, trong 19 ngành, lĩnh vực có vốn FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều vốn nhất khi có 907 dự án được đầu tư mới và 766 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng số vốn cả cấp mới và tăng thêm là 13,41 tỷ USD. Bất động sản đứng thứ 2 với 49 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 740,93 triệu USD. Khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 684,84 triệu USD. 

C.Sơn