11,29 triệu euro bảo vệ và quản lý hệ sinh thái rừng

19/11/2014 14:12

Sáng 18/11, Bộ NN&PTNT Việt Nam và Ngân hàng tái thiết Đức đã ký kết tài trợ cho dự án "Bảo vệ và quản lý tổng hợp hệ sinh thái rừng ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai" (KfW10).

11,29 triệu euro bảo vệ và quản lý hệ sinh thái rừng

Với mục tiêu góp phần duy trì sự toàn vẹn và sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tự nhiên, Dự án KfW10 sẽ hướng tới bảo vệ và quản lý bền vững rừng tự nhiên sản xuất dựa vào cộng đồng khoảng 28.110 ha tại ba tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai. Đồng thời, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và đảm bảo thu nhập ổn định thường xuyên cho 110 cộng đồng thôn, bản thông qua việc tạo ra sự đa dạng về các sản phẩm từ rừng.

Hải Quỳnh