12 bến khách ngang sông liên tỉnh Cần Thơ được phép hoạt động trở lại

26/10/2021 16:10

Ngày 26/10, ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ vừa ký ban hành thông báo cho hoạt động lại các bến khách ngang sông liên tỉnh.

Theo đó, kể từ 0h ngày 27/10, 12 bến khách ngang sông, liên tỉnh vượt sông Hậu được phép hoạt động trở lại với tần suất bình thường.

12 bến khách ngang sông liên tỉnh cần thơ được phép hoạt động trở lại

Cần Thơ cho hoạt động trở lại 12 bến khách ngang sông liên tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Đó là các bến Cần Thơ - Bình Minh, cồn Khương - Thành Lợi, Cô Bắc - Chòm Yên, khu công nghiệp Trà Nóc - Tân Bình, vàm Rạch Nọc - Xã Hời, Cái Chôm - Xẻo Lá (tỉnh Vĩnh Long), phà Thới An - Phong Hòa, Bằng Tăng - Cái Dứa, Bà Góa - Vĩnh Thới, Tân Lộc - Cái Đôi, Bò Ót - Định An (tỉnh Đồng Tháp).

Trừ bến khách ngang sông cồn Khương - Bình Tân tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có quyết định công bố lại hoạt động bến khách ngang sông của cơ quan có thẩm quyền, do bến này đã hết thời gian đấu thầu khai thác bến.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ yêu cầu, khi hoạt động, chủ bến khách ngang sông, thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Công văn số 3029/SGTVT-CVĐTNĐ ngày 22/10 của Sở GTVT TP Cần Thơ và quy định phòng, chống Covid-19 của tỉnh có bến đối lưu.

“Khi các địa phương có thay đổi cấp độ dịch lên cấp độ 3, cấp độ 4, Sở GTVT 2 tỉnh đối lưu sẽ trao đổi thống nhất để quy định cụ thể về hoạt động của bến khách ngang sông”, thông báo của Sở GTVT nêu.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp có văn bản gửi Sở GTVT TP Cần Thơ về việc lấy ý kiến tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường thủy, bến khách ngang sông.

Lê An