1. Nắm tay: Có hơn 40.000 đầu dây thần kinh trong lòng bàn tay của mỗi người. Đừng ngại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đối phương khi hai người đi dạo trên đường hoặc xem phim. Bên cạnh đó, nắm tay là một hình thức thể hiện bạn thực sự yêu đối tác của mình và bạn không sợ người khác nhìn thấy.
1. Nắm tay: Có hơn 40.000 đầu dây thần kinh trong lòng bàn tay của mỗi người. Đừng ngại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đối phương khi hai người đi dạo trên đường hoặc xem phim. Bên cạnh đó, nắm tay là một hình thức thể hiện bạn thực sự yêu đối tác của mình và bạn không sợ người khác nhìn thấy.
Linh Trang (Theo Menshealth)