12 nhà đầu tư mua hết số cổ phần chào bán lần đầu của Sasco

24/09/2014 19:24

Toàn bộ 31.097.900 cổ phần chào bán đã được các nhà đầu tư mua hết với giá đấu thành công bình quân là 19.330đồng/cổ phần, cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm (10.000đồng/cổ phần). 

TIN LIÊN QUAN

12 nhà đầu tư mua hết số cổ phần chào bán lần đầu của sasco
Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Sasco đã thu hút sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư với 216 nhà đầu tư tham gia đấu giá

Phiên IPO của Sasco đã thu hút sự quan tâm rất lớn của 216 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 201 nhà đầu tư cá nhân và 15 nhà đầu tư tổ chức.

Tổng khối lượng các nhà đầu tư đăng ký mua là 145.081.900 cổ phần, gấp gần 5 lần lượng cổ phần chào bán. Trong đó, nhà đầu tư có khối lượng đặt mua cao nhất là 31.000.000 cổ phần, thấp nhất là 100 cổ phần.

Toàn bộ 31.097.900 cổ phần chào bán đã được 12 nhà đầu tư trong nước mua hết. Trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 11 nhà đầu tư cá nhân.
 

Giá đấu thành công cao nhất là 35.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất nhất là 19.200 đồng/cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 19.300đồng/cổ phần, cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm (10.000đồng/cổ phần). Tổng giá trị cổ phần bán được là 601.132.180.000 đồng.

Sasco có vốn điều lệ 1.315 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Nhà nước là 51% vốn điều lệ; tỷ lệ nắm giữ của cán bộ công nhân viên là 1,75% vốn điều lệ và tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược là 23,60% vốn điều lệ; tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư khác là 23,65% vốn điều lệ.

 

T.P (Theo hsx)