Thứ Ba, 25/02/2020 16:35:29 Hotline: 0901 514 799
8. Thiếu ngủ: Nghiên cứu cho thấy rằng, không ngủ đủ có thể làm tổn hại hệ thống miễn dịch, khả năng phán đoán, khả năng đưa ra quyết định của bạn và ảnh hưởng sức khỏe tim mạch. Bị thiếu ngủ có thể gây ra trầm cảm và khiến bạn khó giảm cân hơn nếu bạn đang ăn kiêng.
8. Thiếu ngủ: Nghiên cứu cho thấy rằng, không ngủ đủ có thể làm tổn hại hệ thống miễn dịch, khả năng phán đoán, khả năng đưa ra quyết định của bạn và ảnh hưởng sức khỏe tim mạch. Bị thiếu ngủ có thể gây ra trầm cảm và khiến bạn khó giảm cân hơn nếu bạn đang ăn kiêng.
Linh Trang (Theo Caringeveryday)