12. Đi giày không đúng kích cỡ: Điều này có thể gây ra mụn nước, đau và nhức mỏi gót chân.
12. Đi giày không đúng kích cỡ: Điều này có thể gây ra mụn nước, đau và nhức mỏi gót chân.
Linh Trang (Theo Caringeveryday)