121 triệu USD cải thiện giáo dục, y tế

09/05/2014 15:21

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế. 

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế.

121 triệu usd cải thiện giáo dục, y tế

Theo đó, khoản tín dụng dự kiến sẽ giúp cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng  giáo dục nhân lực y tế và hỗ trợ 31 trường đại học, cao đẳng để bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế mới ra trường có năng lực và kỹ năng tốt hơn; đào tạo và cung cấp trang thiết bị tổng thể cho gần 1.300 đội chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 tỉnh trên cả nước...


Ngoài WB, cộng đồng châu Âu cũng sẽ đóng góp 10 triệu USD và Chính phủ Việt Nam cung cấp nguồn vốn đối ứng 5 triệu USD, đưa tổng số tiền của dự án lên 121 triệu USD.  

Thảo Nguyên