2. Không uống đủ nước: Cơ thể của chúng ta bao gồm khoảng 65% là nước. Mất nước có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc cơ thể. Vì vậy, khi gan mất hydrat hóa, nó cũng mất khả năng hoạt động. Và khi điều này xảy ra, nguy cơ mắc các bệnh về gan tăng lên. Công thức chung để tính lượng nước cần nạp vào cơ thể là: trọng lượng cơ thể (lbs) x 0.5 = lượng nước (oz).
2. Không uống đủ nước: Cơ thể của chúng ta bao gồm khoảng 65% là nước. Mất nước có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc cơ thể. Vì vậy, khi gan mất hydrat hóa, nó cũng mất khả năng hoạt động. Và khi điều này xảy ra, nguy cơ mắc các bệnh về gan tăng lên. Công thức chung để tính lượng nước cần nạp vào cơ thể là: trọng lượng cơ thể (lbs) x 0.5 = lượng nước (oz).
Linh Trang (Theo Thehealthy)