8. Quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là với nhiều đối tác có thể là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của gan. Nguy cơ lớn nhất và đáng kể nhất là bạn có thể mắc bệnh viêm gan, một bệnh có khả năng gây tử vong lây qua đường tình dục. Có ba dạng phổ biến là A, B và C, viêm gan B có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể. Để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể của bạn, quan hệ tình dục an toàn là điều bắt buộc.
8. Quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là với nhiều đối tác có thể là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của gan. Nguy cơ lớn nhất và đáng kể nhất là bạn có thể mắc bệnh viêm gan, một bệnh có khả năng gây tử vong lây qua đường tình dục. Có ba dạng phổ biến là A, B và C, viêm gan B có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể. Để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể của bạn, quan hệ tình dục an toàn là điều bắt buộc.
Linh Trang (Theo Thehealthy)