130 triệu USD cho dự án môi trường Việt Nam

09/10/2014 13:13

World Bank cam kết sẽ cùng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vần đề về môi trường, để GEF VN trở thành tổ chức quan trọng trong diễn đàn môi trường thế giới.

130 triệu usd cho dự án môi trường việt nam

Bà Victoria Kwawa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN cho biết, VN là quốc gia đầu tiên tổ chức đối thoại Quốc gia về GEF nhiệm kỳ 6, do đó cần chú trọng đi đôi giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. WB cam kết sẽ cùng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vần đề về môi trường, để GEF VN trở thành tổ chức quan trọng trong diễn đàn môi trường thế giới. Được biết, tổng kinh phí VN nhận được từ GEF gồm 130 triệu USD tài trợ cho 51 dự án quốc gia, 43 dự án khu vực, với 3 chương trình chính: Chính sách, tăng cường nhân lực và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở đảm bảo tính bền vững điển hình.

H.Q