134 trường được tham gia thanh, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

07/07/2020 22:33

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 134 cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường được điều động phải có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, giảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tham gia các nhiệm vụ như: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Không có người thân tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Đồng thời, các trường cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ cốt cán về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi…

Trước đó, thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý II, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, có thông tin lo ngại về tính trung thực, khách quan khi kỳ thi giao về cho địa phương tổ chức và lo ngại này là có cơ sở.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ sẽ tăng cường các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với cán bộ, giảng viên đại học được trưng tập làm công tác thanh tra, kiểm tra. Nếu trường nào cử cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn thì Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Biển Ngọc