136 tỷ đồng Jackpot không có người nhận, Vietlott nói gì?

28/05/2019 15:46

Vietlott cho biết, 136 tỷ đồng giải thưởng Jackpot không có người lĩnh thưởng đã được hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp.

136 tỷ đồng jackpot không có người nhận, vietlott nói gì?
136 tỷ đồng giải thưởng Vietlott đã không có người nhận được Vietlott hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Vietlott chiều nay (28/5) cho biết, 136 tỷ đồng Jackpot không người lĩnh nộp ngân sách 48 tỉnh, thành phố để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018, doanh thu bán vé có thuế đạt gần 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 338 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này bao gồm 199 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và 139 tỷ đồng từ thu nhập khác.

“Thu nhập khác” ở đây theo giải thích của Vietlott chủ yếu đến từ 4 giải Jackpot vô chủ (105,5 tỷ đồng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 226; 10,5 tỷ đồng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay 79; 4,1 tỷ đồng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay 136; 16,3 tỷ đồng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 309).

Vietlott cho biết đã trích 20% tổng lợi nhuận (hơn 66 tỷ đồng) để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp (theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP), Vietlott đã phân bổ lợi nhuận còn lại này cho ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn.

“Điều đó có nghĩa giá trị giải Jackpot không có người nhận thưởng sẽ được nộp ngân sách 48 tỉnh, thành phố Vietlott triển khai kinh doanh để đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, CTMTQG nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính”, Vietlott khẳng định.

Đến nay, Vietlott mở rộng kinh doanh, nâng tổng số thị trường phát hành xổ số tự chọn lên 48 tỉnh/thành.

“Hoạt động quản lý tài chính của Vietlott được quy định tại Nghị định số 122 do Chính phủ ban hành năm 2017. Theo đó, 136,5 tỷ đồng giải Jackpot không có người lĩnh đã được Vietlott phân bổ và nộp vào ngân sách các địa phương đang kinh doanh”, Vietlott khẳng định lại.

C.Sơn