14 tỉnh, thành miền Trung ký kết hợp tác du lịch

22/02/2016 11:52

Hội thảo Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc – Nam Trung bộ do Bộ VHTT&DL, tỉnh Nghệ An và BIDV tổ chức.

14 tỉnh, thành miền trung ký kết hợp tác du lịch
Các đơn vị ký kết tại hội thảo.

Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: “Vùng Bắc - Nam Trung bộ có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc với nhiều di sản nhưng vẫn được chưa khai thác và phát huy tiềm năng. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao so với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước”.

Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV đề xuất Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng cần xem vùng Bắc - Nam Trung Bộ là một thực thể thống nhất, là “miền Trung” duy nhất của Việt Nam. Từ đó tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, mở rộng không gian du lịch khu vực Bắc – Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

Ông Hà cũng đề xuất đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng. Trong đó tập trung đẩy mạnh liên kết trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các đường bay nội địa và quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và xây dựng các chương trình, tour, tuyến du lịch liên vùng như du lịch di sản (từ Thanh Hóa đến Quảng Nam), du lịch tâm linh (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), du lịch biển đảo (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)…

Tại hội thảo, 14 tỉnh, thành Bắc - Nam Trung Bộ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với nội dung tập trung hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác phát triển nhân lực du lịch…

C.Sơn