1/4/2015 là hạn cuối đăng ký dự thi kỳ thi Quốc gia

25/12/2014 14:44

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2015 quy định, từ 1/4/2015 là hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

1/4/2015 là hạn cuối đăng ký dự thi kỳ thi Quốc gia 1
Ảnh minh họa

Cũng theo Dự thảo, để đăng ký hồ sơ, các thí sinh cần có: Phiếu đăng ký dự thi (hai phiếu giống nhau); Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao); các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)...   Với thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định phải có thêm: Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực và xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Thủ trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

V.A