1.Người chiến thắng giải thưởng lớn trong cuộc thi ảnh năm 2019 là Tyler Schiffman, California. Bức ảnh chụp một con sư tử biển California được đóng khung bởi những chiếc giường tảo bẹ ở vịnh Monterey, California. Ông Schiffman nói: “Tôi đã đóng khung bức ảnh này để chờ một con sư tử biển bơi qua. Sau 5 phút, một người bơi lên và dừng lại trong vài giây. Tôi đã chụp 3 bức ảnh với những khoảnh khắc chớp nhoáng như vậy”.
1.Người chiến thắng giải thưởng lớn trong cuộc thi ảnh năm 2019 là Tyler Schiffman, California. Bức ảnh chụp một con sư tử biển California được đóng khung bởi những chiếc giường tảo bẹ ở vịnh Monterey, California. Ông Schiffman nói: “Tôi đã đóng khung bức ảnh này để chờ một con sư tử biển bơi qua. Sau 5 phút, một người bơi lên và dừng lại trong vài giây. Tôi đã chụp 3 bức ảnh với những khoảnh khắc chớp nhoáng như vậy”.
Phan Hằng (Theo Dailymail)