2. Người Hy Lạp hiếm khi ly hôn.

Tỷ lệ ly hôn ở Hy Lạp thấp nhất châu Âu. Muốn ly hôn, người dân Hy Lạp phải trải qua rất nhiều thủ tục và rất tốn kém. Theo luật pháp Hy Lạp, bạn không thể ly hôn nếu kết hôn dưới 6 tháng.
2. Người Hy Lạp hiếm khi ly hôn. Tỷ lệ ly hôn ở Hy Lạp thấp nhất châu Âu. Muốn ly hôn, người dân Hy Lạp phải trải qua rất nhiều thủ tục và rất tốn kém. Theo luật pháp Hy Lạp, bạn không thể ly hôn nếu kết hôn dưới 6 tháng.
Phan Hằng (Theo Brightside)