3. Người Hy Lạp thích hôn nhau.

Ở Hy Lạp, người ta hôn 2 lần trên mỗi má. Người Hy Lạp nghĩ rằng đây là cách để cho người khác thấy họ rất thân thiện và tốt bụng.
3. Người Hy Lạp thích hôn nhau. Ở Hy Lạp, người ta hôn 2 lần trên mỗi má. Người Hy Lạp nghĩ rằng đây là cách để cho người khác thấy họ rất thân thiện và tốt bụng.
Phan Hằng (Theo Brightside)