4. Trẻ em rất quan trọng ở Hy Lạp.

40 ngày sau khi một đứa trẻ được sinh ra, mọi người không thể gặp nhưng có thể tặng quà cho đứa bé. Tại đây, phụ nữ có thể nghỉ thai sản 10 tháng, nhưng nếu nghỉ tiếp 4 tháng nữa thì sẽ không được nhận lương. Đặc biệt, nếu bạn không đi làm sau 14 tháng thì sẽ bị cho thôi việc.
4. Trẻ em rất quan trọng ở Hy Lạp. 40 ngày sau khi một đứa trẻ được sinh ra, mọi người không thể gặp nhưng có thể tặng quà cho đứa bé. Tại đây, phụ nữ có thể nghỉ thai sản 10 tháng, nhưng nếu nghỉ tiếp 4 tháng nữa thì sẽ không được nhận lương. Đặc biệt, nếu bạn không đi làm sau 14 tháng thì sẽ bị cho thôi việc.
Phan Hằng (Theo Brightside)