5. Tất cả người dân và người nước ngoài có quyền nhận trợ giúp y tế miễn phí.

Ở Hy Lạp, mọi người đều bắt buộc phải có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đến gặp bác sĩ trong bệnh viện công không phải là một điều dễ dàng vì lúc nào cũng đông đúc. Thông thường, bạn phải đợi ít nhất trong 2 tuần. Vì vậy, người dân ở đây thường chọn đến bệnh viện tư.
5. Tất cả người dân và người nước ngoài có quyền nhận trợ giúp y tế miễn phí. Ở Hy Lạp, mọi người đều bắt buộc phải có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đến gặp bác sĩ trong bệnh viện công không phải là một điều dễ dàng vì lúc nào cũng đông đúc. Thông thường, bạn phải đợi ít nhất trong 2 tuần. Vì vậy, người dân ở đây thường chọn đến bệnh viện tư.
Phan Hằng (Theo Brightside)