7. Người Hy Lạp thích ngủ trưa.

Vì khí hậu nóng và truyền thống theo đuổi lối sống chậm, người Hy Lạp thường thích ngủ trưa. Họ thức dậy từ 6,7 giờ sáng và sau khi ăn trưa sẽ tranh thủ ngủ một chút. Quy tắc ngủ trưa diễn ra rất nghiêm ngặt, vì vậy nếu bạn phá vỡ chúng, bạn sẽ phải trả tiền phạt.
7. Người Hy Lạp thích ngủ trưa. Vì khí hậu nóng và truyền thống theo đuổi lối sống chậm, người Hy Lạp thường thích ngủ trưa. Họ thức dậy từ 6,7 giờ sáng và sau khi ăn trưa sẽ tranh thủ ngủ một chút. Quy tắc ngủ trưa diễn ra rất nghiêm ngặt, vì vậy nếu bạn phá vỡ chúng, bạn sẽ phải trả tiền phạt.
Phan Hằng (Theo Brightside)