15 loại dịch vụ chứng khoán được giảm giá, miễn phí trong "bão" Covid-19

19/03/2020 14:07

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư về giảm giá và miễn hoàn toàn đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ TTCK trước dịch Covid-19.

15 loại dịch vụ chứng khoán được giảm giá, miễn phí trong "bão" covid-19
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư về giảm giá và miễn hoàn toàn đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ TTCK trước dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, có 9 dịch vụ được giảm giá từ 10%-50%. Cụ thể, các dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh và dịch vụ lưu ký chứng khoán giảm 10%.

Dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm từ 15%-20%.

Ngoài ra, các dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh giảm từ 30%-50%.

Đáng chú ý, 6 dịch vụ được miễn hoàn toàn bao gồm dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020).

Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Biển Ngọc