18.440 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

27/08/2014 13:26

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề nghị phê duyệt chính sách hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500 nghìn hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn 2) tại khu vực nông thôn. 

TIN LIÊN QUAN

18.440 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 1

Nhu cầu vốn cần để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 vào khoảng 18.440 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách T.Ư khoảng 4.620 tỷ đồng, ngân sách địa phương 320 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi tương đương 7.500 tỷ đồng và dự kiến nguồn huy động từ cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình khoảng 6.000 tỷ đồng. 


Bộ Xây dựng đề xuất ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiều mức khác nhau, tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng, địa phương, khu vực... dao động từ 5-14 triệu đồng/hộ. Cùng đó, các hộ gia đình thuộc diện này được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức tối đa 15 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn 10 năm và ân hạn 5 năm.

Hải Quỳnh