18.900 tỷ đồng tiền nợ thuế được thu sau 6 tháng

09/07/2015 13:46

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thu được 18.900 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang.

18.900 tỷ đồng tiền nợ thuế được thu sau 6 tháng
Ảnh minh họa

Trong số 18.900 tỷ đồng thu nợ, có 15.400 tỷ đồng thu bằng biện pháp quản lý nợ, 3.500 tỷ đồng thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số nợ thuế của toàn hệ thống tính đến thời điểm 30/5/2015 là 72.500 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2014.

Trong đó, nhóm nợ có khả năng thu là 42.920 tỷ đồng; nợ từ các khoản phạt và tiền chậm nộp là 15.080 tỷ đồng; nhóm nợ khó thu là 11.600 tỷ đổng.

Riêng nhóm nợ chờ xử lý (trường hợp đang thẩm định để: xử lý miễn, giảm; xử lý gia hạn nộp thuế; xử lý xoá nợ; xử lý xoá nợ; xử lý bù trừ hoàn) là 2.900 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ của năm 2015, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo 63 cục thuế tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thu tiền thuế nợ trong phạm vi quản lý. Các cục thuế chủ động tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế thành lập các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng thuế.

Trước đó, Cục Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) đã xây dựng quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ thuế và quy trình về cưỡng chế nợ thuế.

Cục đã trình Tổng cục Thuế ban hành 232 văn bản chỉ đạo các địa phương, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt và trả lời về thủ tục, quy trình liên quan đến quản lý nợ thuế. Điều này cũng giúp cho công tác thu hồi nợ thuế được thực hiện tốt hơn.

Huy Vũ