19 ngư dân Phú Yên được vay vốn đóng mới tàu cá

11/03/2015 19:05

Phần lớn đều đóng mới tàu vỏ gỗ, chỉ có 2 chủ tàu đóng mới tàu vỏ composite, không ai đóng tàu vỏ sắt.

19 ngư dân phú yên được vay vốn đóng mới tàu cá
Một cơ sở đóng tàu tại Phú Yên.

Tin từ UBND tỉnh Phú Yên cho biết tỉnh này vừa phê duyệt danh sách 19 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Trong số 19 chủ tàu vay vốn đợt này, có 15 chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá lưới vây và tàu dịch vụ hậu cần, 4 chủ tàu vay vốn để phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Các tàu đóng mới có công suất từ 500 CV - 820CV, mức đầu tư cho mỗi tàu từ 5 tỉ đồng đến 14 tỉ đồng. Tổng nhu cầu vốn đợt này hơn 126 tỉ đồng, trong đó vay từ ngân hàng thương mại gần 95 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các chủ tàu.

Được biết, phần lớn các chủ tàu đều chọn vay vốn đóng mới tàu vỏ gỗ, chỉ có 2 chủ tàu đăng ký đóng mới tàu vỏ composite, không ai đăng ký đóng tàu vỏ sắt.

Lam Trình