19,5 tỷ đồng xây dựng 3,2km đường kết nối liên hoàn 2 tỉnh lộ tại Quảng Trị

22/04/2020 10:07

Công trình đường nối 2 tỉnh lộ hoàn thành sẽ kết nối giao thông đi lại giữa miền Đông và miền Tây huyện Gio Linh, Quảng Trị thuận lợi, an toàn.

19,5 tỷ đồng xây dựng 3,2km đường kết nối liên hoàn 2 tỉnh lộ tại Quảng Trị 1
Đường ngang phòng vệ biển báo phía trong nút giao tỉnh lộ 575a với QL1

Ngày 22/4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao tỉnh lộ 575a với QL1) đi tỉnh lộ 575b, huyện Gio Linh.

Theo đó, công trình Đường nối từ cầu chui đường sắt tại nút giao tỉnh lộ 575a với QL1 đi tỉnh lộ 575b có chiều dài hơn 3,2km, điểm đầu vuốt nối vào tuyến từ QL1 đi đường sắt, điểm cuối Km 3+253,2 giao với đường tỉnh 575b tại Km 2+228; bề rộng nền đường 9m, mặt đường rộng 7m, lề đường đất mỗi bên 1m; trên tuyến xây mới 10 cống thoát nước ngang...

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ cầu chui đường sắt tại nút giao tỉnh lộ 575a với QL1 đi tỉnh lộ 575b có tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư từ Qũy bảo trì đường bộ địa phương, vốn ATGT, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện năm 2020 - 2022.

19,5 tỷ đồng xây dựng 3,2km đường kết nối liên hoàn 2 tỉnh lộ tại Quảng Trị 2
Điểm giao cắt từng là điểm đen TNGT trên tại cũng sẽ được xây dựng cầu chui qua đường sắt

Công trình Đường nối từ cầu chui đường sắt tại nút giao tỉnh lộ 575a với QL1 đi tỉnh lộ 575b khi hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng GTVT của tỉnh, đặc biệt là kết nối giao thông liên hoàn 2 tuyến đường tỉnh 575a và 575b đi lại giữa miền Đông và miền Tây huyện Gio Linh thuận lợi và an toàn, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng, phát triển kinh tế - xã hội…

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế và quy định hiện hành xem xét, quyết định bổ sung nút giao giữa đường tỉnh 575a, đường tỉnh 575b với QL1 và đường sắt Bắc Nam, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, kết hợp cải tạo khoảng 1,8 km đường gom dân sinh vào Dự án mở rộng QL1 đoạn Km741+170 - Km756+705, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT theo thẩm quyền, bảo đảm không tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và không làm ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án.

19,5 tỷ đồng xây dựng 3,2km đường kết nối liên hoàn 2 tỉnh lộ tại Quảng Trị 3
Cùng với cầu chui, công trình đường nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao tỉnh lộ 575a với QL1) đi tỉnh lộ 575b, huyện Gio Linh hoàn thành cũng sẽ xóa các lối đi tự mở mất ATGT này

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục cống chui qua đường sắt và tuyến đường kết nối tỉnh lộ 575a và 575b.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB của địa phương, công tác GPMB quá chậm nên sau đó hạng mục cống chui qua đường sắt và tuyến đường kết nối tỉnh lộ 575a và 575b không thể triển khai theo phương án trên.

Duy Lợi