197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH có tín nhiệm cao

17/03/2016 09:50

Sáng 17/3, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2 bầu cử ĐBQH khoá XIV.

197 người được giới thiệu ứng cử Đbqh có tín nhiệm cao
Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH khoá XIV do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng 17/3

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trên cơ sở ý kiến của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16/2/2016), biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị liên quan đến nội dung: tăng số lượng các dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ nữ; phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần tôn giáo ở các địa phương; giảm đại biểu khối hành pháp, quan tâm tăng số đại biểu Quốc hội đại diện cho lĩnh vực kinh tế.

Trình bày báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH) khoá XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư, bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, tổng số ĐB của khối cơ quan T.Ư được phân bổ ứng cử ĐBQH khoá XIV là 198 đại biểu, các cơ quan giới thiệu là 197 đại biểu.

Trong đó, các cơ quan Đảng là 11 ĐB (giới thiệu 12 người, tăng 1 người); cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan Tư pháp được phân bổ 5 ĐB; cơ quan Quốc hội được phân bổ 114 đại biểu (giới thiệu 113 người, thiếu một người); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu (giới thiệu 17 người, thiếu 1 người); Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu; Bộ Công an được phân bổ 3 ĐB; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 ĐB; Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chưc thành viên được phân bổ 31 người.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng cho biết, qua tổng hợp biên bản Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XIV, có 192 người được cử tri nới công tác tín nhiệm 100%; 5 người được cử tri tín nhiệm từ 97,6-99,3%. Như vậy, 197 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH hợp lệ theo quy định.

Hoài Vũ