2 đại dự án giao thông lập kỷ lục về giải phóng mặt bằng

15/09/2014 18:51

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác GPMB QL 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên có khối lượng GPMB lớn và khó nhất nhưng lại được thực hiện nhanh nhất từ trước tới nay.