2 mặt hàng phân bón được cấp giấy nhập khẩu tự động

21/10/2014 13:30

Từ ngày 1/12, phân bón là Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước; Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố cấu thành là nitơ, phospho và kali cấp Giấy phép nhập khẩu tự động.

2 mặt hàng phân bón được cấp giấy nhập khẩu tự động

Đây là nội dung trong Thông tư số 35/2014/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón được Bộ Công thương kí ban hành ngày 15/10/2014.

Theo Thông tư, thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu tự động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy phép nhập khẩu tự động được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện.

Tuy nhiên, phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học là những trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Được biết, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2014.