1. Uống quá nhiều caffeine: Tiêu thụ quá nhiều caffeine từ cà phê, trà và soda không tốt cho sức khỏe của thận, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Caffeine làm tăng huyết áp và buộc thận phải làm việc nhiều hơn bình thường, điều này có thể khiến chúng bị tổn thương nhanh hơn. Ngoài ra, nó cũng hoạt động như một chất lợi tiểu, có nghĩa là cơ thể bạn sẽ mất nước nhanh nếu tiêu thụ quá nhiều.
1. Uống quá nhiều caffeine: Tiêu thụ quá nhiều caffeine từ cà phê, trà và soda không tốt cho sức khỏe của thận, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Caffeine làm tăng huyết áp và buộc thận phải làm việc nhiều hơn bình thường, điều này có thể khiến chúng bị tổn thương nhanh hơn. Ngoài ra, nó cũng hoạt động như một chất lợi tiểu, có nghĩa là cơ thể bạn sẽ mất nước nhanh nếu tiêu thụ quá nhiều.
Linh Trang (Theo Littlethings)