2 tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại cảng nước ngoài

18/02/2016 17:09

Tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại cảng nước ngoài đang có xu hướng tăng.

2 tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại cảng nước ngoài 1
Tàu biển Việt Nam được kiểm soát chặt trước khi dời cảng biển Việt Nam để đáp ứng các điều kiện an toàn và lao động hàng hải của Tokyo MOU

Theo Cục Hàng hải VN, trong tháng 2/2016, có 65 lượt tàu biển Việt Nam được kiểm tra tại các cảng nước ngoài, trong đó có 9 lượt tàu kiểm tra lại, 56 lượt tàu kiểm tra lần đầu, đã phát hiện 173 khiếm khuyết các loại liên quan đến 43 lượt tàu, 2 tàu bị lưu giữ bởi Chính quyền cảng thuộc khu vực Tokyo MOU, chiếm tỉ lệ 3,64%.

Nếu tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổng số có 109 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra bởi chính quyền cảng các nước, trong đó 18 lượt kiểm tra lại, 91 lượt tàu bị kiểm tra lần đầu và có 3 tàu bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài, chiếm tỉ lệ 3,29%. Tính riêng khu vực Tokyo MOU có 89 lượt tàu Việt Nam bị kiểm tra lần đầu, phát hiện 243 khiếm khuyết các loại liên quan đến 65 lượt tàu, lưu giữ 3 tàu, tỉ lệ lưu giữ là 3,37%.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN, như vậy đội tàu biển Việt Nam vẫn an toàn trong danh sách đội tàu có độ an toàn cao của Tokyo MOU, song tỉ lệ tàu bị lưu giữ có xu hướng tăng trong tháng 2 so với tháng 1/2016 và năm 2015.

Để duy trì thứ hạng này, danh sách tàu dưới tiêu chuẩn hiện vẫn đang được các cảng vụ Hàng hải Việt Nam theo dõi và có biện pháp kiểm soát khi tàu đến cảng. Trong tháng 2/2016 các Cảng vụ đã kiểm tra 45 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, phát hiện tới 43 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 284 khiếm khuyết. 13 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế cũng được các Cảng vụ Hàng hải Việt Nam kiểm tra trong tháng, phát hiện tới 12 lượt tàu có khiếm khuyết, với tổng số 188 khiếm khuyết, yêu cầu khắc phục.

Phương Anh