2 tháng, thu ngân sách Nhà nước tăng 12,7%

13/03/2018 16:23

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán năm...

2 tháng, thu ngân sách nhà nước tăng 12,7%

Một điểm thu ngân sách Nhà nước

Trong đó, thu nội địa đạt 179,4 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017; thu từ dầu thô đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2017. Tổng chi ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt 177,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đến ngày 28/2 đã phát hành 29,38 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (đạt 14% kế hoạch), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách T.Ư theo dự toán. 

Cao Sơn