Nước tràn qua thác Niagara, New York: Trải dài qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada, thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp với hơn 3.000 tấn nước chảy qua rìa thác Niagara mỗi giây. 
Nước tràn qua thác Niagara, New York: Trải dài qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada, thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp với hơn 3.000 tấn nước chảy qua rìa thác Niagara mỗi giây.