Dành 10 phút hôn nhau: Thói quen hôn nhau dần biết mất khi hai người bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng nụ hôn được coi là chất xúc tác giúp nhắc các cặp đôi về tình yêu thực sự và gắn kết tình cảm vợ chồng. Hãy dành thời gian hôn nhau ít nhất 10 phút ngày.
Dành 10 phút hôn nhau: Thói quen hôn nhau dần biết mất khi hai người bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng nụ hôn được coi là chất xúc tác giúp nhắc các cặp đôi về tình yêu thực sự và gắn kết tình cảm vợ chồng. Hãy dành thời gian hôn nhau ít nhất 10 phút ngày.
Huy Phong (Theo RD)