Khen ngợi bạn đời: Không có gì vui hơn cảm giác được yêu và biết rằng bạn đời luôn quan tâm tới mình. Cách tốt nhất để đạt được điều này là thường xuyên dành những lời khen ngợi và động viên cho nhau.
Khen ngợi bạn đời: Không có gì vui hơn cảm giác được yêu và biết rằng bạn đời luôn quan tâm tới mình. Cách tốt nhất để đạt được điều này là thường xuyên dành những lời khen ngợi và động viên cho nhau.
Huy Phong (Theo RD)